ESO

A l’etapa secundària vetllem perquè l’alumnat tingui capacitat de decisió, per fomentar l’esperit crític, capacitat de transformar la informació en coneixement, saber defensar una idea, tenir iniciativa, facilitat per establir relacions interpersonals, intrapersonals i amb el medi.

Els projectes

Igual que es fa a primària, L’aprenentage basat en projectes s’ha convertit en un enllaç entre alumnat, professorat, famílies i l’escola i el món que volem entendre. Com també un enllaç entre els sabers i els sentit personal que li dóna cadascú. Els projectes parteixen dels interessos i inquietuds de l’alumnat i permeten treballar les competències de manera globalitzadora. L’alumnat és el centre dels aprenentatges i el protagonista durant tot el procés.

Segueix aquest enllaç per saber més sobre L’aprenentatge basat en projectes (ABP)

 

Els tallers (1r i 2n d’ESO)

Els tallers estan dotats d’activitats on es treballen les diferents competències.

Representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que alumnes de diferents edats aprenguin junts. Aquests entorns propicien situacions d’aprenentatge on l’alumnat participa d’una manera activa i creativa. En acabar el taller hi ha un producte final que s’exposa i es comparteix.

Els diferents tallers proposats són: taller de robòtica, taller d’experimentació, taller de comunicació i taller artístic d’orquestra.

Segueix aquest enllaç per saber més sobre Els tallers

 

Activitats complementàries

L’increment de les hores reglades de treball escolar ens permet continuar fent de forma integrada, dins o fora de l’horari esmentat, les activitats educatives complementàries i sortides culturals i d’esbarjo com és habitual a l’escola. A més a més, l’esport continua comptant amb el complement de natació. Com sempre aquestes activitats s’organitzen amb el suport de les famílies i programades per l’escola segons la normativa vigent.

 • 1r d’ESO: Tallers (Artístic – Experimentació – Comunicació, en anglès) i complement d’Educació Física-Natació.
 • 2n d’ESO: Tècniques d’estudi i complement d’Educació Física-Natació.
 • 3r d’ESO: Taller de Reforç de Llengua Catalana i Taller de Laboratori. A més a més, una hora de complement d’Educació Física-Natació.
 • 4t d’ESO: Taller de llengua Anglesa – Llengua Catalana i increment d’acció tutorial i educació emocional. També, una hora de complement d’Educació Física-Natació.

A més a més, increment de la jornada lectiva per tal de poder fer sortides culturals i activitats lúdiques pedagògiques.

 

Cooperativa d’alumnes

El fet cooperatiu marca l’activitat de l’escola i els valors que l’acompanyen s’incorporen de manera natural al dia a dia de l’escola.

La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria dels alumnes a través de la simulació de la creació d’una empresa cooperativa, on la participació i implicació dels alumnes és la clau, ja que les decisions són preses pels alumnes que alhora són els responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat.

Segueix aquest enllaç per saber més sobre les Cooperatives d’alumnes de NouPatufet

 

Amor, estima i passió pel territori amb el CEC

Aquest projecte s’ha nodrit fonamentalment a les interseccions entre el Nou Patufet i el CEC (Centre Excursionista de Catalunya). Iniciat el curs 18-19, ha confirmat que l’aprenentatge no ha de circumscriure’s a l’edifici-escola sinó que pot donar-se en contextos i entorns diversos.

Es tracta d’activitats de descoberta del territori que no són només de lleure sinó que permeten connectar els infants i joves amb el seu entorn proper però molt llunyà per alguns, mitjançant eines pròpies de l’educació que responen als seus interessos i a les seves motivacions.

Amplia informació sobre aquest programa seguin aquest enllaç.

 

Altres programes i activitats

 • Escola de Rock
 • Escoles +sostenibles i saludables
 • Programa Revolta’t d’economia circular
 • Fem salut
 • Teatre 4t d’ESO
 • Treball de síntesi
 • Certamen de lectura en veu alta
 • Padrins de lectura
 • Objectiu París (4t ESO)
 • Xerrades
 • Pla d’impuls a la lectura

Segueix aquest enllaç per tenir el detall d’aquestes activitats