Pla d’impuls a la lectura

La lectura és un instrument fonamental en el procés de coneixement i de maduració personal dels vostres infants. Les bones lectures poden deixar empremta, desperten aficions i interessos nous, eduquen la sensibilitat, faciliten el desenvolupament de la fantasia i de la creativitat, ens proporcionen nous coneixements i ens ajuden a entendre altres formes de viure i de pensar. D’altra banda, els bons lectors acostumen a ser bons estudiants, mostren més disposició a atendre les explicacions, es concentren més, augmenten la capacitat de retenir i memoritzar, i comprenen i assimilen amb rapidesa els conceptes nous.

El pla, que es va incorporar a l’escola a partir del curs 2016-2017, té com a objectius generals:

  • Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots l’alumnat i afavorir així l’èxit educatiu.
  • Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l’eina per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
  • Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

Algunes de les activitats que fem

  • 30 minuts al dia de lectura lliure incondicional que no genera cap implicació acadèmica
  • lectures guiades de diferents àmbits per potenciar la comprensió lectora i l’expressió escrita
  • dinàmiques per fomentar l’atenció