Innovamat

Innovamat és un programa d’aprenentatge a partir de la construcció i el descobriment a través de sessions de matemàtiques riques.

S’allunya de la mecanització d’algoritmes únics fomentant l’ús d’estratègies transparents i diverses.

Es fomenta la reflexió, la creativitat i l’amor per les matemàtiques.

Es presenten els conceptes mitjançant preguntes i el joc. Es generen situacions que desperten la curiositat de l’alumnat i les ganes d’aprendre.

S’aprofundeix en les estratègies mitjançant el diàleg i la manipulació. Es fomenta el descobriment i l’intercanvi d’experiències..

Es deixa constància per escrit i de forma individual de les estratègies descobertes mitjançant activitats que incentiven el seu ús.