Els tallers de primària

L’alumnat de 3r a 6è de primària realitza part del contingut curricular mitjançant tallers. Aquests estan dotats d’activitats on es treballen les diferents competències.

Els tallers representen una manera diferent d’organitzar l’espai i els materials de l’escola afavorint que nens i nenes de diferents edats aprenguin junts. Aquests entorns propicien situacions d’ aprenentatge on els infants participen d’una manera activa i creativa. En acabar el taller hi ha un producte final que s’exposa i comparteix d’alguna manera. Els grups dels tallers barregen infants del mateix cicle.

Es realitzen dues vegades a la setmana fent un total de 2 h setmanals. La temporització dels tallers és aproximadament quadrimestral. Al llarg de dos cursos acadèmics tot l’alumnat passa per tots els tallers.

Els diferents tallers proposats són: taller de robòtica, taller d’experimentació, taller de comunicació i taller artístic d’orquestra.

Taller de robòtica

L’alumnat s’inicia fent primers passos de programació mitjançant el joc. A partir d’aquí continuen amb màquines simples per entendre la importància del muntatge i el muntar màquines amb una finalitat i acaben utilitzant diferents aplicacions tant de tablet com de robots lego posant en pràctica allò que han après.

Taller d’experimentació

L’alumnat apren a entendre el món que l’envolta i els processos naturals que hi actuen, tot apropant-se a la manera de treballar que proposa el mètode científic.

Taller de comunicació

L’alumnat realitza un projecte eTwinning amb altres centres educatius europeus en llengua anglesa. Els objectius principals d’aquest taller són els de comunicar-se, col·laborar, compartir, promoure l’ús de les TIC i formar part d’una comunitat educativa internacional. L’anglès és la llengua vehicular d’aquest taller.

Un cop acabat aquest taller, es presenta el projecte realitzat, com a producte final, a la resta de grups.

Taller artístic d’orquestra

El taller d’orquestra és un espai per fer música en grup, per gaudir de l’experiència de tocar diversos instruments i d’experimentar amb les seves possibilitats sonores desenvolupant la creativitat i la intel·ligència musical.