Els ambients de Primària

Els ambients de primària se centren en els cursos de 1r i 2n on l’alumnat es barreja en grups heterogenis i circula lliurement per diferents espais tant dins com fora de l’aula.

A partir de diferents propostes de joc i d’experimentació, construeixen el coneixement.

Entenem els ambients com espais preparats i estructurats on:

  • Es pot construir aprenentatge de manera espontània
  • Els infants són els protagonistes i aprenen i participen de manera activa
  • S’afavoreixen les relacions entre iguals permeten el treball cooperatiu
  • Respecta el ritme individual
  • Faciliten i permeten aprenentatges significatius i funcionals

En els ambients l’alumnat és qui decideix on vol anar i les activitats que vol fer; construeix els seu propi aprenentatge tot investigant, provant, assajant, modificant… apropant-se al mètode científic i exposa el resultat final. Els docents són qui guien, observen i fan de mediadors, permetent així l’aprenentatge a l’infant.

Cada ambient té el seu espai i material, aquest ha de ser divers i acostuma a canviar-se sovint perquè els infants vagin trobant nous estímuls que els permetin aprendre. Els infants han de saber quin és el material que poden utilitzar i en acabar cal que l’ambient quedi recollit.

Els ambients que actualment (curs 21-22) s’estan realitzant són:

  • Ambient Minimons
  • Ambient Crea
  • Ambient Restaurant

Altres ambients realitzats en cursos anteriors

  • Ambient Hospital
  • Ambient Perruqueria

L’estona d’ambients és un dels moments més esperats de l’alumnat de 1r i 2n de primària.

En començar la sessió, seiem en rotllana i parlem de a què ens agradaria jugar, de a quin ambient volem anar, d’objectius de millora individuals i de grup…

A partir de diferents propostes de joc i d’experimentació construeixen el coneixement. L’alumnat participa activament, els infants són protagonistes de l’aprenentatge, es relacionen entre iguals i fomenten el treball cooperatiu.

S’emocionen, interactuen i aprenen a resoldre els possibles conflictes que puguin sorgir amb l’acompanyament de l’adult que observa atentament detectant necessitats i coneixent encara més als infants.

Abans d’acabar, és hora de recollir i deixar els espais a punt per la propera aventura. Els infants tornen a la rotllana fent un tancament. Expressen les emocions viscudes, i expliquen com ha anat aquesta estona.

Són moments conjunts de diversió, creixement i estima.