Els racons d’Educació Infantil

Dins el nostre projecte educatiu la franja de racons és un espai necessari dins el dia a dia del nostres alumnat. El treball per racons, és una proposta metodològica que proposa delimitar, dins de l’aula, diferents espais on els nostre alumnat pugui realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

En començar les sessions de racons es presenten les diferents propostes, es recorden els grupets de treball i els infants es reparteixen per l’espai tenint present les diferents indicacions i canviant de proposta quan se’ls indica.

A partir del treball per racons es pretén:

  • Atendre a cada infant de manera individual, respectant els seus interessos i ritme d’aprenentatge.
  • Potenciar l’ús dels diferents llenguatges.
  • Afavorir l’autonomia i capacitat d’organització de l’infant.
  • Afavorir ritmes de treball i d’ordre.
  • Potenciar les interrelacions.
  • Permetre un treball actiu, vivencial, sensorial i manipulatiu.

Dins l`horari escolar es contemplen dues hores de racons a la setmana que compten amb dues persones docents a l’aula.

21-22 Racons Ed. Infantil