Els ambients

Durant els ambients de lliure circulació els infants poden moure’s pels diferents espais i propostes escollint allò que més els agrada i els connecta als seus interessos.
Les estones d’ambients afavoreixen l’autoregulació en la gestió del temps, la relació amb altres infants i l’aprenentatge actiu. Son instants de joc i descobertes pels infants i d’observació i acompanyament per part de l’equip docent.

Entenem els ambients com espais preparats i estructurats on:

 • Es pot construir aprenentatge de manera espontània
 • L’alumnat és el protagonista, aprenen i participen de manera activa
 • S’afavoreixen les relacions entre iguals permetent un treball cooperatiu
 • Respecten el ritme individual
 • Faciliten i permeten aprenentatges significatius i funcionals

En els ambients és l’infant es qui decideix on vol anar i les activitats que vol fer ; construeix el seu propi aprenentatge tot investigant, provant, assajant, modificant… apropant-se al mètode científic i exposant el resultat final. Els i les mestres són els que guien, organitzen, observen i fan de mediadors, permetent així l’aprenentatge a l’infant.

Cada ambient té els seu espai i material i aquest ha de ser divers i cal que es vagi canviant sovint per tal que l’alumnat vagi trobant nous estímuls que els permetin aprendre. Els infants han de saber quin material poden utilitzar i en acabar cal que l’ambient quedi recollit. Els ambients que anem realitzant són:

 • Ambient Descartes
 • Ambient artístic
 • Ambient miniatures
 • Ambient de vida
 • Ambient de jugar a ser
 • Ambient atrezzo
 • Ambient del mercat
 • Ambient de la llum