Adaptació

L’escola parteix de la importància d’un acompanyament emocional i mirada respectuosa i per aquest motiu no estableix un període d’adaptació d’inici o final global sinó que respecta la individualitat i s’ajusta al ritme i moment propi de l’infant. En aquest sentit l’escola ofereix a les famílies que puguin acompanyar als infants si aquests ho necessiten allargant l’estona d’entrada relaxada (de 9 a 9.30 h).

L’adaptació és per nosaltres un període important i on no només és l’infant qui s’ha d’adaptar sinó que també la família i l’equio docent i és concep important no només a l’etapa d’infantil sinó que al llarg de totes les etapes tenint present les característiques pròpies de l’edat.