Oferta formativa

Nou Patufet és una escola cooperativa, concertada, d’una sola línia, arrelada al barri de Gràcia.
Espai Ed. Infantil: c. Encarnació, 58. 08024 Barcelona
Espai Primària i Secundària: c. Bruniquer, 25. 08012 Barcelona

Educació infantil

Segon Cicle d’Educació Infantil

(de 3 a 6 anys)

Durant l’etapa d’Infantil s’afavoreix l’adquisició d’hàbits, rutines que permetin una major autonomia i seguretat i facilitem eines basades en l’aprendre a aprendre, que inclouen també l’educació en valors i la gestió de les emocions.

Educació infantil

Educació Primària

(de 6 a 12 anys)

A primària busquem un treball on l’observació, la comprensió i experimentació del món que envolta l’alumnat estigui present i recau en la nostra tasca la de proporcionar els instruments i eines per avançar i ajudar per començar a ser persones crítiques, obertes, amb capacitat de decisió, autonomia i seguretat en tot allò que fan.

Educació infantil

Educació Secundària Obligatòria

(de 12 a 16 anys)

Des de l’Escola vetllem perquè l’alumnat tingui capacitat de decisió, per fomentar l’esperit crític, capacitat de transformar la informació en coneixement, saber defensar una idea, tenir iniciativa, facilitat per establir relacions interpersonals, intrapersonals i amb el medi.