Tria Nou Patufet

 

Tria l’amor

Tria l’amor. L’amor entès com a motor generador d’idees, l’amor com a allò tan nostre que podem oferir per assolir el benestar de l’alumnat i les famílies.
L’amor és el que som. Tria l’amor. Tria primer Nou Patufet.


 

Tria la complicitat

Tria la complicitat. Només si som còmplices i creem el grau d’intimitat adequat, assolirem els objectius que ens plantegem. Creem la relació de confiança mútua com a premisa fonamental a l’hora de relacionar-nos.
La complicitat és el que som. Tria la complicitat. Tria primer Nou Patufet.


 

Tria l’experiència

Tria l’experiència. L’aprenentatge ho és quan s’interioritza, i allò que rebem a través d’una experiència té una capacitat de penetració que no té la simple transmissió de coneixement.
L’experiència és el que som. Tria l’experiència. Tria primer Nou Patufet.


 

Tria el que és primer, el teu infant

És prioritari trobar l’específic de cadascú per afinar tant com es pugui a l’hora de relacionar-nos-hi, tant pel què fa a l’àmbit personal com a l’acadèmic.
Tria el que és primer, el teu infant. Tria Nou Patufet.


 

Tria la família

De la mateixa manera que cada infant és únic, també són úniques les famílies. Cal conèixer l’especificitat de cadascuna per integrar-la en la comunitat i vetllar perquè se sentin a gust a l’Escola. La seva participació és condició sine qua non per a la consecució dels objectius del centre.
Una família és el que som. Tria la família. Tria primer Nou Patufet.


 

Tria l’arc iris

L’arc iris com a símbol del cooperativisme, els valors del qual són coincidents amb els valors que volem transmetre, i a partir dels quals treballem a l’escola.
Un arc iris és el que som. Tria cooperativisme. Tria primer Nou Patufet.

 

L’amor. La complicitat. L’experiència. El teu infant. La família. El cooperativisme.
Així som i així ho fem. Tria el que som. Tria primer Nou Patufet.