Som transformació

Som transformació posant l’educació al centre per a la construcció de les identitats personals.

Fomentem l’educació per a la sostenibilitat, entesa com un procés permanent i participatiu d’aprenentatge, per un sentit ètic i cívic de corresponsabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futures,

Prenem els ODS com a marc referencial per a la construcció d’un món sostenible per a garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom, sense deixar ningú enrere.

Pedagogia amb mirada feminista.

Col·laborem a la formació de persones que vulguin i puguin transformar el món per a millorar-lo a partir d’una mirada crítica i amb un enfocament humanista i integrador.

Construïm amor per a transformar el món que compartim. Establim lligams d’afecte, prioritzant l’amor com a generador d’aprenentatge i d’experiències de vida. L’escola és un espai de reflexió, col·laborem a conformar persones amb esperit crític i amb voluntat d’aportar idees per a millorar l’entorn propi i el món on convivim.