Xarxes per al canvi

 

El projecte xarxes per al canvi consta de 19 xarxes, repartides per tota la ciutat de Barcelona, formades per centres de tot tipus, tant públics com concertats, de Primària i de Secundària, que treballen en grups d’entre 5 i 10, amb l’objectiu comú d’avançar cap a un nou model educatiu, que se centri en l’alumne i tingui en compte les emocions i els diferents ritmes d’aprenentatge de cadascú. Una escola menys memorística i més basada en l’experiència.

Nou Patufet forma part de la xarxa de centres de Gràcia.

Xarxes per al canvi és resultat de la suma d’esforços entre El Consorci d’Educació, Escola Nova 21, I’ICE de la UAB i Rosa Sensat.