Segell Smart

 

A Nou Patufet tenim la certesa que la innovació en l’educació és indispensable, i que ho és com a eina, no només de millora, sinó de transformació, especialment en dos àmbits: transformació tecnològica (eficiència) i del context (eficàcia). Cal emprar les primeres com a veritables tecnologies per a l’aprenentatge (TAC): estimulant la recerca, potenciant la creativitat i facilitant el treball en equip. Hem d’adaptar-nos constantment també als nous contextos, fent un camí paral·lel a la transformació de la societat. Aquest procés ha d’obeir a un propòsit, i en el nostre cas consisteix a oferir una educació personalitzada que prepari els alumnes per a una societat més global, oberta, digital, ètica i justa. Volem ciutadans empoderats, amb iniciativa i capaços d’actuar èticament en un món complexe.

Nou Patufet té tenir l’acreditació del Segell Smart des del curs 2018-2019, que ens reconeix com escola innovadora.

El Segell Smart és una acreditació d’innovació i excel·lència educativa pels centres escolars creat per Fundació Tr@ms, Gestió Integral, certificat per la UOC i amb una línia de finançament per Caixa d’Enginyers.

L’objectiu del Segell Smart, consisteix en establir un marc comú per desplegar en els centres educatius un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una òptica global d’actuació i tot des d’un acompanyament expert en cadascuna de les seves fases.

L’escola acreditada amb el Segell Smart garanteix un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una visió transversal del procés educatiu, centrat sempre en la figura de l’alumne i el desenvolupament de les seves competències personals.

L’escola Smart és participativa i planteja les metodologies més actuals per al desenvolupament personal de l’alumnat amb una visió global de totes les etapes educatives amb processos educatius actius i assegurant l’assoliment d’uns bons resultats competencials i acadèmics.

Com impacta el segell Smart en l’educació de cada infant?
– Treball en equip amb complicitat i objectius comuns
– Equip docent motivat i coneixedor de metodologies actualitzades
– Treball en valors, esperit crític i processos inclusius
– Integració dels idiomes, de l’esperit científic i la recerca en els processos didàctics
– Desenvolupament del potencial de cada alumne amb els millors resultats d’aprenentatge

El segell Smart acredita escoles obertes a l’entorn que col·laboren activament amb les famílies i situen a l’alumne en el centre de l’aprenentatge