Laboratori de Transformació Educativa

Des dels seus inicis Nou Patufet té molt clar que l’escola està en constant transformació. Creiem fermament que la vida a l’escola no para i que estem en un procés de millora i canvi constant i és en aquest sentit que apostem per una formació continuada i que permeti als docents de l’escola estar en constant creixement personal i professional.
Apostem per programes d’innovació i transformació educativa tal com el Laboratori de Transformació Educativa on, com a centre avançat, compartim la mirada i enfoc cap a la qualitat i excel·lència educativa en la pràctica diària i participem del treball en xarxa que enriqueix a tota la comunitat educativa.

Més informació, seguint aquest enllaç.

Compartim amb vosaltres el resum del treball fet per l’equip docent del Nou Patufet de les diferents etapes dins el programa Laboratori de Transformació.
Es va plantejar reflexionar entorn a les quatre qüestions plantejades :

Com podem millorar el lideratge pedagògic al centre?
Com estem col.laborant i aprenent junts en una nova cultura docent?
Com fem de l’escola una organització que aprèn i una unitat de recerca?
Què hem de fer que no fem i què hem de deixar de fer?
Després de la reflexió la comissió va recollir i resumir les seves aportacions i reflexions que de ben segur ens permetran seguir caminant i reflexionant.

“Des dels seus inicis Nou Patufet ha vetllat per afavorir i millorar el lideratge pedagògic al centre i en aquest sentit apostem per formacions que ens permeten millorar tant a nivell personal com grupal tenint present en tot moment que tot l’equip docent necessita aquests espais de trobada, espais liderats per assessors externs en ocasions i en altres ocasions espais d’intercanvi entre iguals.
Enguany, dins les diferents trobades d’etapa, s’han incorporat sessions de formació pedagògica sobre els pilars del nostre projecte educatiu i que cerquen seguir millorant i compartir vocabulari, mirades i experiències pròpies dins l’aula. Cerquem un aprenentatge experiencial entre docents, creiem i apostem tal com fa el nostre alumnat amb una autoavaluació, amb el feedback entre iguals, etc.
De la mateixa manera també és important assistir a formacions externes al centre on ens trobem amb docents d’altres centres amb qui compartir experiències i converses que ens ajuden a conèixer altres realitats i propostes.

L’escola és un ens viu en constant moviment i canvi i això comporta a l’equip docent acollir tot allò que arriba, però no fer-ho des de la insconsciència, sinó que des de la reflexió compartida i tenint clares les coses importants i quin és l’objectiu de cada acció educativa.

El dia a dia intens i trepidant fa que no sempre recollim les evidències de tot allò que fem i creiem que aquest seria un dels punts i objectius a nivell d’equip i que ens poden permetre encetar al mateix temps un diàleg pedagògic i una reflexió compartida.
També és Centrar-nos realment en l’essència, en la nova essència del què volem que passi. Acompanyar a conviure en un món canviant, líquid i ple d’incerteses. Hem de deixar de tenir definitivament una mirada tradicional i classificatòria dels infants posant el filtre principal en el docent.”
(Octubre 2021)