Escoles +sostenibles

 

El programa Escoles + Sostenibles impulsa la cultura de la sostenibilitat, una cultura en construcció, que suposa repensar com organitzem la nostra societat i les nostres vides, de manera que trobem solucions que augmentin la nostra qualitat de vida i que minimitzin els impactes que degraden el medi i els recursos.

Per aconseguir un món més sostenible l’educació no ha de perpetuar un sistema que no funciona, sinó formar persones que siguin motor de canvi i capacitar-les per a l’acció conscient. Cal animar i ajudar els centres educatius a emprendre aquesta transformació.

Nou Patufet forma part d’aquesta xarxa des de l’inici des de 2015 i participa en els actes i activitats d’aquesta xarxa.

Des d’Escoles + Sostenibles i Saludables se segueix treballant en el pla triennal iniciat anteriorment en que pretenem seguir reduint residus, implementar els horts urbans i incorporar el concepte de sosteniblilitat com un eix transversal. Promovem altres hàbits que venen assolits ja des d’Infantil.