Educació en drets

Nou Patufet és un centre reconegut per UNICEF com escola Referent en Drets d’Infància.

Quan pateixes un procés de transformació i canvi, com el que ha patit Nou Patufet, i tens l’oportunitat de crear de zero un projecte educatiu sempre et planteges com t’agradaria que fos.

Segons la UNESCO, “cada infant té unes característiques pròpies, per això s’ha de dissenyar un sistema educatiu que tingui en compte les diferents habilitats i necessitats d’aquests”.

Una de les parts més importants és escoltar de manera activa als infants. Els docents de Nou Patufet hem fet el curs dels Drets de la Infància que ens permet posar uns fonaments sòlids en la nostra manera de ser i fer. Ens dona la base teòrica on sustentar aquest canvi fonamental de mirada cap a l’alumnat que requereix el món actual, posant a l’infant en l’epicentre del seu aprenentatge.

Els 4 principis clau dels drets dels infants per UNICEF són:
NO DISCRIMINACIÓ: Tots els nens tenen els mateixos drets, no importa el seu color de pell, la seva religió, la seva procedència o les idees dels seus pares.
INTERÈS SUPERIOR DE L’INFANT: Qualsevol decisió, llei o política que pugui afectar un nen ha de tenir en compte què és el millor en el seu cas.
DRET A LA VIDA, LA SUPERVIVÈNCIA I EL DESENVOLUPAMENT: Tots els nens i nenes tenen dret a viure i a assolir el seu màxim potencial en la vida.
PARTICIPACIÓ: Infanys i adolescents tenen dret a ser consultats sobre les situacions que els afecten i que les seves opinions siguin tingudes en compte.

UNICEF Comitè Catalunya reconeix a Nou Patufet com a centre educatiu referent en Educació en Drets
Enlaç a la Nota de premsa UNICEF CATALUNYA (31/10/2018)

L’Escola Nou Patufet, de Barcelona és un dels tres nous centres educatius referents en Educació en Drets d’infància i Ciutadania Global reconeguts el 2018 per UNICEF.

Aquest reconeixement s’emmarca dins de la col·laboració d’UNICEF Comitè Catalunya amb la Conselleria d’Educació per impulsar l’educació en drets d’infància, tal i com marca la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

La iniciativa té com a finalitat impulsar i reconèixer l’esforç del centre educatiu per dur a terme projectes de ciutadania global a llarg termini i incentivar-lo en la millora permanent i la innovació en l’Educació en Drets.

Aquesta iniciativa fa possible que tota la comunitat educativa estigui implicada en accions que permetin els estudiants desenvolupar-se com a ciutadans conscients i responsables, capaços de contribuir a la seva pròpia millora, a la de la seva comunitat i per extensió, a la de la societat.

La proposta no seria possible sense la implicació de tota la comunitat educativa en la promoció i la defensa dels drets de l’infant. Aquells centres reconeguts com a Centres Referents han decidit, a més, fer un pas endavant i convertir-se en models d’implementació que puguin inspirar altres centres.