Cooperativa Nou Patufet

Nou Patufet és una cooperativa de treball associat des de l’1 de setembre de 2015.

Nou Patufet neix de la confluència de dos fets: el primer, el tancament de l’Escola Patufet, i el segon, de l’organització de part de les antigues treballadores, docents i no docents, per buscar una forma jurídica per tal de mantenir els llocs de treball a partir de l’autoocupació i l’autogestió on es prioritza el bé comú.

Missió
La missió del Nou Patufet és oferir una escola oberta al barri, respectuosa amb l’entorn i les persones, que promou el seu desenvolupament integral des d’un projecte cooperatiu.

Valors

Cooperació
Treballem en equip per assolir un objectiu comú, amb una actitud empàtica, respectuosa i equitativa. Prioritzem l’èxit col·lectiu per davant de l’interès individual, entenent que l’èxit col·lectiu beneficia cada individu i tota la comunitat.

Compromís
Som fidels al nostre projecte cooperatiu i ens preocupem per les persones i pel medi ambient, participant en les tasques i esdeveniments de manera activa i democràtica.

Proximitat
Creem xarxa al barri i amb les seves entitats des d’una voluntat integradora, així com ens relacionem amb altres projectes cooperatius fomentant la intercooperació.

Innovació
Generem i transformem idees en projectes que ens permeten millorar sense por als canvis.

Per tal de prendre consciència del fet de ser cooperativa es va crear el decàleg del cooperativista, on es recullen les responsabilitats i maneres d’actuar de la persona sòcia de la cooperativa. Aquest compromís està íntimament lligat a la nostra manera de ser i fer:

1.- Assisteixo a les assemblees i comissions a l’hora acordada i si no puc assistir aviso.
2.- Estic present (no pendent d’altres coses) i participo activament transmetent la meva sincera opinió a les assemblees i comissions.
3.- Pregunto sempre que em falta informació.
4.- Em responsabilitzo de les accions que m’han delegat i em comprometo que les responsabilitats que delego estiguin fetes en la data acordada.
5.- Demostro la meva confiança delegant tasques en l’equip i creant vincles amb els meus companys i companyes.
6.- Entenc l’escola com propietat meva i és el meu deure cuidar-la com cal. Si veig coses que s’han de reparar o que hi ha un tema a resoldre, ho transmeto amb la meva solució o possibles opcions o m’encarrego de solucionar-ho directament.
7.- Cuido les famílies i alumnes perquè són els meus clients, donant resposta a les seves necessitats i inquietuds i no comparteixo informació nociva o confidencial amb elles.
8.- Crec i comparteixo el model educatiu i per això l’executo tal i com està detallat als indicadors del pla anual de centre.
9.- Estic obert a rebre les aportacions d’altres i a aprendre per millorar com a persona / treballadora / cooperativista.
10.- Cuido els meus companys i companyes acostant-m’hi i fent el que calgui per saber com estan i fer-les sentir bé.

Nou Patufet és una cooperativa federada a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, a EscolesCoop (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya) i l’Associació Empresarial d’Escoles Cooperatives de Catalunya.

Informe balanç social 2022 

Nou Patufet. Una altra manera de produir (Juliol 2017)

Documental Camí a la cooperativa