AFA

L’Escola Nou Patufet afavoreix la vinculació activa de les famílies en la comunitat educativa a través de l’associació de famílies d’alumnes (AFA).

L’associació no té ànim de lucre i es constitueix amb caràcter indefinit.

Entre d’altres, els objectius de l’associació són:

  • Col·laborar amb Nou Patufet, amb el professorat i la resta de personal en les activitats del centre i en la formació integral dels alumnes, d’acord amb les responsabilitats de cada estament i segons el caràcter propi de l’escola que inspira la seva línia educativa.
  • Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic, i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l’activitat professional, cívica i sociocultural dels pares i mares.
  • Afavorir la relació família – escola des de criteris de corresponsabilitat educativa.
  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares d’alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació, i assistir els pares i mares dels alumnes en l’exercici del seus drets.

Pots navegar pels continguts de la pàgina web de l’AFA seguint aquest enllaç.

https://www.afanoupatufet.cat/